کاروان معنوی سفیران مهدوی، حامل پرچم متبرک بارگاه منور مسجد جمکران و هدایای متبرک از موزه عمارت شهرداری اردبیل بازدید کردند.
سرخط اخبار