مصلی تهران امروز مرهم داغ های سخت روزهای پرالتهاب و تجدید عهد با رهبرانقلاب بود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار