رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال آیین نامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر شکایتی که به طرفیت دولت و به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آئین نامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، رسیدگی شد.
در این پرونده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
۱- آئین نامه باعث افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر و افراد پاره وقت را هم در برگرفته است.
۲- آئین نامه با جایگزین نمودن عناوین استادکار و کارگر ماهر با عنوان «بافنده» در آیین نامه جدید بر دستمزد آنان تأثیر گذارده است و حق استادکاران و کارگران را تضییع نموده است.
۳- تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ قانون در مورد مشمولان، کارگاه های خانگی و بازرسی این نوع کارگاه ها در آئین نامه حذف شده است.
۴- ماده ۳ آئین نامه بدون در نظر گرفتن مهارت استادکاران و کارگران تدوین شده و مغایر با ماده ۱ قانون بیمه قالیبافان است.
۵- ماده ۵ آئین نامه مغایر با مفاد قانون بیمه قالیبافان است چون کارت شناسایی در قانون ذکر نشده است.
۶- ماده ۶ آئین نامه مربوط به موضوع قانون بیمه بازنشستگی فوت و کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و مغایر ماده ۴ قانون بیمه قالیبافان است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۵۰/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۰۷/ ۰۵/ ۹۸‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- طرح دعوا به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت فاقد موضوعیت است چراکه چنین نمایندگی در خصوص آئین نامه مزبور وجود ندارد.
۲- افزایش تعداد بیمه شدگان، امری است که با احصای مشاغل مختلف در ماده ۱ و افزودن شاغلین خانگی و ...

سرخط اخبار