تاسوعا در امامزاده هارونیه شهر اصفهان⁩

ایکنا پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۵
حسیینه امامزاده هارونیه در جوار، امامزاده هارونیه موسی ابن جعفر و در نزدیکی میدان امام علی(ع) در مرکز شهر اصفهان قرار دارد. قدمت عزاداری در این مکان حدود 400 سال است. از قریب 100 سال گذشته تاکنون برنامه عزاداری به صورت منسجم تحت پوشش حسینیه امامزاده هارونیه برگزار می شود. در دهه اول محرم هیئت هارونیه به سمت حسینیه های اصفهان حرکت می کند و روز تاسوعا و عاشورا میزبان هیئت های حسینی است. بسیاری از هیئت های مذهبی به جهت تقدس این مکان اعتقاد دارند که در روزهای تاسوعا و عاشورا باید در زیر این خیمه به عزاداری بپردازند.
سرخط اخبار