سیزدهمین روز از فروردین ۱۳۹۹ با هر سیزده بدری متفاوت است. این سنت باستانی با سربرآوردن ویروس کرونا ایرانی ها را به ماندن در خانه بازداشته است. بزرگترهایی که خاطرات خوبی از سیزده به درها به ویژه سیزده به درهای کودکی دارند، امسال به کودکان خود می آموزند که اوقات در خانه را هم می توان با انواع بازی ها و سرگرمی های سالیان دور به اوقاتی شاد بدل کرد. امسال سال متفاوتی از هر سال دیگر است زیرا نحسی سال را تنها با قطع زنجیره ی کرنا می توان به میمنت و شادی بدل کرد تا کودکان و بزرگسالان سلامتی را به یکدیگر پیشکش کرده و طبیعت گردی را به پس از ایام کرونایی موکول کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار