عضو شورای شهر تهران گفت: وارونگی دما یک پدیده طبیعی است، به همین دلیل خیلی نمی توان با آن مقابله کرد.

به گزارش مشرق، زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و امکان وقوع پدیده وارونگی دما در خصوص تمهیدات مدیریت شهری برای برخورد با این پدیده طبیعی گفت: خیلی نمی توان با این پدیده مقابله کرد، زیرا این اتفاق یک پدیده طبیعی است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در این شرایط جریان باد برقرار نمی شود، گفت: اگر سطح آلودگی زیاد باشد، اثرات نامطلوب به همراه دارد و این وضعیت به شدت نگران کننده خواهد بود و سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی وضعیت هوا خوب است و جریان باد هم برقرار است، گفت: امیدواریم که استفاده از خودروهای آلاینده به حداقل برسد و بحث ترافیک و الزام رانندگان به استفاده از خودروهایی که دارای معاینه فنی هستند، کارساز باشد و بتواند وضع تردد را مدیریت کند و موجب کاهش آلودگی هوا شود.
صدراعظم نوری تأکید کرد: هر چقدر از وسایل نقلیه شخصی کمتر و به جای آن از وسایل نقلیه عمومی استفاده شود، آلاینده های کمتری منتشر و آلودگی هوا هم کمتر می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار