با هدف تقویت سیما و منظر شهری، عملیات طراحی و آماده سازی تصویر جدید دیوارنگاره پازلی میدان استقلال شهر پرند به همت روابط عمومی شهرداری پرند انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، این طرح با عنوان « زِ ادب مهر برآید » با تصویری جذاب از فضای گرم خانواده تداعی گرِ مفهوم صلۀ رحم و احترام به والدین است که تا پایان هفتۀ جاری بر دیوارنگارۀ ۱۸۰ متری ضلع جنوب غربی میدان استقلال نقش خواهد بست.
گفتنی است که طرح دیوارنگاره ۱۱ پازلی میدان استقلال شهر پرند با همکاری روابط عمومی و دفتر زیباسازی و منظر شهری شهرداری پرند در مناسبت های مختلف و با طرح های متفاوت نصب می گردد.

سرخط اخبار