ابزارهای مالی در طول سال های اخیر توسعه زیادی یافته و به سرمایه گذاران حق انتخاب بیشتری داده اند.

آفتاب نیوز :
به نقل از اینوستوپدیا، تنوع بخشی به ابزارهای مالی و سرمایه گذاری می تواند راهی مناسب برای سودآوری بیشتر، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی باشد. سرمایه گذاری های جایگزین به سرمایه گذاری در اوراقی به غیر از اشکال سنتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و ارز اطلاق می شود.
۱-صندوق های قابل معامله و اوراق قابل معامله ( ETN,ETF)
ETN ها معمولا به شکل اوراق بدهی یک نهاد بزرگ صادر می شوند. بانک " بارکلی" و موسسه رتبه بندی " استاندارد اند پورز" از جمله صادرکنندگان ETN هستند. از سوی دیگر اما ETF بیانگر یک صندوق سرمایه گذاری است که واحدهای آن به مانند اوراق سهام قابلیت معامله در طول روز را دارد.
فرق بزرگ بین ETN و ETF در ریسک اعتباری آن ها است. برای مثال اگر بارکلی ورشکسته شود سرمایه گذاران مانند سایر تامین مالی کنندگان (نظیر بانک های وام دهنده به بارکلی) خواهند بود و نخواهند توانست عایدی وعده داده شده را دریافت کنند. هم چنین تا زمانی که سررسید ETN فرا نرسد یا سرمایه گذار آن را به فرد دیگری نفروشد، هیچ عایدی نخواهد داشت. از سوی دیگر اما بازدهی ETF ها متغیر بوده و بستگی به شرایط بازارها دارد.
۲-وام دهی مبتنی بر سهام ( SBL)
این روش معمولا توسط نهادهای مالی و بانک های بزرگ انجام می شود. خریدار دارای سرمایه قابل توجه که برای انجام تراکنش های مالی لازم خود (مثلا خرید خانه) نیاز به اعتبار دارد به عنوان ضمانت بازپرداخت به وام دهنده یک سبد دارایی (متشکل از اوراق قرضه، سهام و ...) را معرفی می کند. در صورتی که قرض گیرنده نتواند اقساط خود را بازپرداخت کند، وام دهنده اوراق مالی ررا مصادره و به فروش می رساند تا خسارت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری