نشست اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

خبرگزاری مجلس دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۸
نشست رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون همکاری با پاکستان برگزار شد.
سرخط اخبار