فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: این شهرستان با نرخ رشد جمعیت ۳.۶۱ درصد رتبه نخست استان را از نظر شاخص های رشد جمعیت و شهرنشینی به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، اسفندیار تاجمیری در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شاهین شهر و میمه، اظهار کرد: این شهرستان با ۹ شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی دارای ظرفیت و پتانسیل های مختلف تولیدی و صنعتی است و رتبه های برتر در تولید را در استان به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: مدیریت جدید اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان باید زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان، حمایت از واحدهای صنعتی، افزایش فضای رقابتی کسب و کار و اعتلای تولید و سرمایه گذاری را بیشتر از پیش فراهم کند و نیازهای حوزه اصناف و اتحادیه های شهرستان که ارتباط مستقیم با تأمین خدمات و حقوق شهروندی دارد را تأمین کند.
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: این شهرستان با نرخ رشد جمعیت ۳.۶۱ درصد رتبه نخست استان را از نظر شاخص های رشد جمعیت و شهرنشینی به خود اختصاص داده است، لذا باید متناسب با رشد جمعیت، برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری تلاش بیشتری انجام شود.
در این آئین محمد منظری به عنوان سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شاهین شهر و میمه معرفی و از تلاش های مصطفی بدیعیان قدردانی شد.

سرخط اخبار