رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان گفت: همیشه بر اساس مصوبات ستاد کرونا و اطلاعیه ای که می دادند برنامه ها را اجرا می کردیم که با توجه به شرایط استان ها و نظر کارشناسان تعطیلی های باشگاه ها و مراکز ورزشی بستگی به تصمیم ستاد کرونا دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، امروز یکشنبه _ ۱۹ مردادماه_ احمد باقری مقدم در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه ورزش و نشست خبری هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان با اشاره به روز خبرنگار و تشکر از این قشر جامعه، اظهار کرد: همیشه بر اساس مصوبات ستاد کرونا و اطلاعیه که می دادند برنامه ها را اجرا می کردیم که با توجه به شرایط استان ها و نظر کارشناسان تعطیلی های باشگاه ها و مراکز ورزشی صورت می گیرد.
تکمیل می شود…

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار