نرخ تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی در دی ماه امسال ۴۸.۴ درصد بوده است

لوگوی قدس آنلاین قدس آنلاین . شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۱۸:۳۴
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه این استان در دی ماه سال جاری ۴۸.۴ درصد بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۱.۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش قدس آنلاین ، رضا جمشیدی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه این استان در دی ماه سال جاری ۴۸.۴ درصد بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۱.۸ درصد افزایش یافته، اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی در نقاط شهری ۴۶.۲ و روستایی ۵۶.۹ درصد بوده که در نقاط شهری نسبت به ماه قبل ۱.۴ و روستایی نیز ۳.۳ افزایش یافته است.  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در دی ماه سال جاری ۴۶.۲ درصد است، افزود: این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن۱.۴درصد افزایش یافته است.  وی ادامه داد: این نرخ برای خانوارهای شهری کشور۴۵.۵ و روستائی ۴۹.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱.۳ و ۱.۸ درصد افزایش یافته است.   جمشیدی خاطرنشان کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای خراسان رضوی در دی ماه سال جاری ۱.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل از ان ۲.۲ درصد کاهش یافته است.  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: این شاخص برای خانوارهای شهری این استان ۱.۴ و نقاط روستائی ۲.۳ درصد بوده که به ترتیب ۲.۳ و ۲ درصد کاهش یافته است.   وی تصریح کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای کشور نیز در دی ماه سال جاری ۱.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲درصد کاهش یافته است.  جمشیدی با بیان اینکه این شاخص برای خانوارهای شهری کشور ۱.۹ و نقاط روستائی ۱.۷ درصد اعلام کرد که درنقاط شهری بدون تغییر و درنقاط روستایی یک درصد کاهش یافته است، یادآور شد: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی سال جاری در کل خانوارهای خراسان رضوی ۳۰.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش یافته است، این شاخص ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار