سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت:با توجه به شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی فعالیت ایستگاه های بازیافت در شهر متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، محمد صادقی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و توقف هر نوع فعالیتی که می تواند به شیوع این بیماری منجر شود، به طور موقت و تا اطلاع ثانوی فعالیت ایستگاه های بازیافت در شهر متوقف شده است.
او در خصوص علت این تصمیم توضیح داد: برای کاهش تعامل میان شهروندان و متصدیان ایستگاه ها و تماس با سطوح مختلف و پسماند ها این تصمیم اتخاذ شده است تا احتمال ابتلای شهروندان و متصدیان از این طریق به صفر برسد اگر چه پیش از این اقدام نیز فعالیت ایستگاه های بازیافت دارای ضوابط بهداشتی بوده و علاوه بر ضدعفونی ایستگاه ها در دو نوبت طی شبانه روز، متصدیان ملزم به استفاده از ماسک و دستکش شده بودند.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص نحوه مدیریت پسماند های خشک در زمانی که ایستگاه های بازیافت فعالیت نمی کنند گفت: شهروندان دغدغه مندی که در این شرایط هم مایل به جداسازی پسماند ها هستند، می توانند پسماند های خشک را طبق برنامه زمانبندی جمع آوری تحویل داده و یا در غیر این صورت آن ها را موقت در محلی در منزل انبار کنند و پس از پایان این وضعیت و شروع مجدد فعالیت ایستگاه های بازیافت به ایستگاه ها تحویل دهند.
صادقی خواستار مشارکت شهروندان در این ایام در حفاظت از محیط زیست شده و خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت های ایجاد شده در مدیریت و جمع آوری پسماند های خشک، شهروندان لازم است با کاهش تولید پسماند و افزایش بازمصرف به حفاظت از محیط زیست خود کمک کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار