پرونده بانک سرمایه یک پولشویی حرفه ای است

فارس نیوز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمدهادی رضوی و دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه امروز برگزار شد.
سرخط اخبار