به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ابنا کتاب کلیات فقه سیاسی تألیف «اصغرآقا مهدوی» دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) و «محمدصادق کاظمی» به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
فقه سیاسی استنباط احکام شرعیه فرعی در حوزه سیاست از ادله تفضیلی آن است. فقه سیاسی درصدد پاسخ به پرسش های متعدد عرصه سیاست و همچنین در تلاش برای ارائه نظام مطلوب سیاسی است. مخالفت نبی مکرم اسلام (ص) با پایه های نظام طبقاتی غیرعادلانه در جامعه مکه که به معنای مخالفت با نظام های تصمیم گیر قدرت تلقی می شد، از همان ابتدا نشان از نگرش های سیاسی دین مبین اسلام داشت. پاسخ به پرسش های متعددی از امور سیاسی که از ائمه اطهار (ع) پرسیده می شد، در کنار روایاتی که ابتدائا اهل بیت (ع) می فرمودند، پایه ریزی بخشی از فقه را به دنبال داشت که مربوط به سیاست و حکومت است. فقهای شیعه نیز در دوران غیبت به تبعیت از ائمه اطهار (ع) تلاش نمودند تا حیات سیاسی شیعه حفظ و به نسل های آینده منتقل شود.
فهرست مطالب کتاب عبارت است از:
فصل اول: مفاهیم و کلیات
فصل دوم: قلمرو فقه در عرصه سیاست و اجتماع
فصل سوم: ابواب، اصول و قواعد فقه سیاسی
فصل چهارم: دولت و ولایت در فقه شیعه
اصغرآقا مهدوی در مقدمه این اثر آورده است: فقهای شیعه در دوران غیبت به تبعیت از ائمه اطهار (ع) تلاش کردند تا حیات سیاسی شیعه حفظ و به نسل های آینده منتقل شود. در این مورد، بحث از امور حسبه در کتاب فقها راهگشای مناسب تلقی می شد، زیرا بسیاری از عناوین سیاسی، تحت عنوان امور حسبه مورد توجه فقها قرار گرفت. با این حال بسیط بودن دولت تا پیش از ورود دولت مدرن از یک سو و تسلط نداشتن فقهای شیعه بر دولت، سبب شد که بسیاری از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار