مردم اصفهان صبح امروز در اعتراض به اغتشاشگران تجمع کردند.
سرخط اخبار