در روزهایی که شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی که زندگی مردم را دچار سختی کرده است، مردمی هم در زیر آسمان این شهر زندگی می کنند که هنوز به روی زندگی لبخند می زنند و شوق زندگی در تمام لحظه هایشان جاری است. سالمندان این موضوع را بهتر از هر کسی درک کرده اند که باید به زندگی لبخند زد و سلامتی خود را حفظ کرد. یقینا این افراد شهر را به جایی قشنگ تر برای زندگی تبدیل می کنند.
سرخط اخبار