حادثه در انبار مواد منفجره مصادره ای، انفجار عظیمی را در بندر بیروت در پی داشت. این حادثه تا ساعت انتشار گزارش بالای ۱۰۰ کشته و بیش از ۲ هزار زخمی به جای گذاشت.
سرخط اخبار