ایسنا/خراسان رضوی نویسنده رمان «دلیران ایران» گفت: این کتاب رمانی تاریخی است که به دوره اشکانیان مربوط می شود و به روایت مبارزه و کوشش های اقشار گوناگونی از جامعه ایرانی برای شکست سلوکیان و دستیابی به آزادی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی می پردازد که در آن بسیاری از مردان و زنان با از خودگذشتگی و ایثار تا پای جان به این مبارزه برای آزادی ایران ادامه می دهند.

کوروش صالحی در گفت وگو با ایسنا، در توضیح مضمون رمان خود با عنوان «دلیران ایران»، اظهار کرد: در واقع رمان یکی از شکل های ادبی روایتگر و داستانی است که عمر چندان درازی ندارد و بیشتر مربوط به همین چند سده اخیر می شود. رمان تاریخی یکی از قالب های رمان است که داستان در گذشته روایت می شود. معمولا چهارچوب و شخصیت های اصلی رمان تاریخی از برخی رویدادهای واقعی الهام می گیرد، اما بخش بزرگی از آن زاییده تخیل نویسنده است که با تاریخ محض فاصله بسیار دارد.
وی با بیان این که رمان «دلیران ایران» در انتشارات ایران آزاد در ۵۶۰ صفحه چاپ شده است، ادامه داد: عناصر سازنده اصلی در رمان های تاریخی با تم اجتماعی، تخیل و یک سری اهداف خاصِ مورد نظر نویسنده به شمار می آید. مثل شجاعت، آزادی، مبارزه با ستم، استقلال، بیان کردن اوضاع کنونی از زبان مردان و زنان تاریخی و هرچه مضامین و اهدافی که نویسنده دنبال آن است، بیشتر پرداخته و پخته شود، کار ارزش بیشتری می یابد.
این نویسنده و پژوهشگر تاریخ افزود: کتاب دلیران ایران رمان تاریخی است که به دوره اشکانیان و مبارزه ارشک و برادرش تیرداد بر ضد سلوکیان می پردازد. پس از آن که هخامنشیان منقرض شدند، جانشینان اسکندر چنان که ما آنها را در تاریخ ایران به نام سلوکیان می شناسیم، قدرت را در دست گرفتند و تقریبا متصرفات هخامنشیان در قاره آسیا را اداره می کردند.
صالحی گفت: این رمان به روایت مبارزه و کوشش های اقشار گوناگونی از جامعه ایرانی برای شکست سلوکیان و دستیابی به آزادی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی می پردازد که در آن بسیاری از مردان و زنان با از خودگذشتگی و ایثار تا پای جان به این مبارزه برای آزادی ایران ادامه می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار