وزیر راه و شهرسازی: این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن می شود، به تازگی بخش مسکن آرام شده و متاسفانه با این کار دوباره التهاب آفرینی می کنند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار