عکس | چشم های ببر در عکس روز نشنال جئوگرافیک

خبر آنلاین چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۴
عکس امروز نشنال جئوگرافیک یک ببر را در میان بوته ها نشان می دهد.

Ramachandiran Govindaraj، عکاس، می گوید: عکس العمل های نگران آهوی کوهی و لانگور خاکستری نشان می داد که یک حیوان درنده نزدیک ما است، اما ما نمی توانستیم این حیوان را پیدا کنیم. بعد از مدتی متوجه شدیم که ببر از میان بوته ها، مراقب ما است.

عکس:  nationalgeographic
۶۱۲۸۲