ورود سالانه یک میلیون گردشگر خارجی به منطقه آزاد اروند

روزنامه ایران پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۱۱

هدف مهم از اعلام خرمشهر و آبادان به عنوان منطقه آزاد تجاری، بازگشت رونق اقتصادی به این شهرها بعد از بازسازی بود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند می گوید با رونق صادرات، ورود گردشگران، توسعه زیرساخت های اقتصادی، بهداشتی و آموزشی به تحقق هدف بازگشت خرمشهر و آبادان به دوران رونق قبل از جنگ، نزدیک می شویم. در این باره با اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می آید:
رونق اقتصادی بندر خرمشهر وابسته به لایروبی اروند است اما با وجود وعده هایی که داده شده، لایروبی اروند همچنان معطل اجرا مانده است.
لایروبی اروند، یکی از اساسی ترین اهداف دوران بازسازی و در دستور کار دولت های مختلف بوده است. ولی به علت اینکه طرف عراقی تمایلی به حل سریع موضوع ندارد مذاکرات بدون نتیجه پیش رفته است و در همه ادوار عملاً کاری انجام نشد. بیرون کشیدن شناورهای مغروقه که در بستر اروند مانده اند وعمق آب را اشغال کرده اند در کنار لایروبی دو اقدام اساسی است که باید در اروند اجرا شود. شناورهای مغروقه در طرف ساحل ایران یا عراق باعث انحراف مسیر طبیعی رودخانه شده است. بحث لایروبی اروند در قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و عراق مطرح شد و طرفین بر اساس آن قرارداد متحد بودند نوبتی اروند را لایروبی کنند. بعد از جنگ لایروبی متوقف شد و به همین دلیل ورود کشتی های بزرگ به بندر خرمشهرعملاً امکانپذیر نیست. به این ترتیب در خرمشهر بعد از جنگ دیگر عملیاتی نشد. اهمیت لایروبی اروند در احیای بندر خرمشهر به عنوان محور اقتصادی توسعه شهر خرمشهر است.احیای بندر خرمشهر به عنوان مرکز تجاری مهم برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت دارد.
مذاکرات ...

سرخط اخبار