بسته تصویری «آنچه گذشت» - قسمت بیستم

مرکز اسناد انقلاب اسلامی چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۳
قسمت بیستم از بسته تصویری "آنچه گذشت" که مواضع شهید هاشمی نژاد، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، ابراهیم بزدی و سید محمد خاتمی درباره آمریکا را بازخوانی می کند.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قسمت بیستم از بسته تصویری "آنچه گذشت" که مواضع شهید هاشمی نژاد، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، ابراهیم بزدی و سید محمد خاتمی درباره آمریکا را بازخوانی می کند، در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه می بینید.