سرشماری پاییزه حیات وحش در خراسان جنوبی با هدف تعیین نرخ زاد و ولد، مدیریت زیستگاه ها و برنامه ریزی برای توزیع آب و علوفه در ۱۲ زیستگاه این حیوانات اجرا می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار