طرح غربالگری و تب سنجی مردم رشت در قالب رزمایش "لبیک یا خامنه ای " توسط نیروهای ارتش جمهوری اسلامی با هدف پیشگیری و مقابله با شیوع کرونا در حال اجراست.
سرخط اخبار