قصه تلخ درگذشت کولبران جوان و نوجوانی که سال های اخیر در سرمای کردستان فوت کردند و ماجرای مرگ فرهاد، کولبر جوانی که با برادرش زمستان گذشته در سرمای کردستان درگذشتند، دستمایه یکی از تلخ ترین اجراهای اثرگذار در فصل دوم عصر جدید بود.

خبرآنلاین: قصه تلخ درگذشت کولبران جوان و نوجوانی که سال های اخیر در سرمای کردستان فوت کردند و ماجرای مرگ فرهاد، کولبر جوانی که با برادرش زمستان گذشته در سرمای کردستان درگذشتند، دستمایه یکی از تلخ ترین اجراهای اثرگذار در فصل دوم عصر جدید بود.

سرخط اخبار