این دیدگاه کاملاً درست است که ویروس کرونا اقتصاد جهانی را با خلل اساسی و نوعی توقف کشنده روبرو کرده است. کرونا ابتدا در سرزمین دومین اقتصاد جهان "چین" آشکار شد و حالا در سرزمین اولین اقتصاد جهان "آمریکا" جولان می دهد.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
اکنون مهم ترین سوال ها این است که اقتصاد جهانی چگونه خسارت های ناشی از کرونا را جبران می کند؟ آیا کشورهای در حال رشد، فقرای عالم و کشورهای صاحب انرژی هم چنان در صف مقدم غارت کشورهای ثروتمند و پیشرفته قرار خواهند گرفت؟ در روزی که "ویروس کرونا" ساختار اجرایی اندیشه دهکده جهانی را فرو ریخته و هر کشوری به فکر نجات مستقلانه خود برآمده است و کرونا به وسیله ای برای کسب مکاسب سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است، آیا پس از پایان کرونا قدرت های برتر جهان با رحم و شفقت و مهربانی با دولت های ضعیف تر برخورد می کنند یا آنان با سیاست های اقتصادی یکجانبه خود، آخرین رمق باقی مانده پس از مبارزه و ریشه کنی کرونا را از گلوی نحیف کشورهای فقیر، در حال رشد و کشورهای صاحب انرژی در خواهند آورد؟
بازگشت مرزها در دوران کرونا
نگاه کنید به ایتالیا که عملاً در حوزه اتحادیه یکپارچه اروپا به تنهایی با کرونا مبارزه می کند، آنگاه به اسپانیا نگاه کنید که اکنون حال و روزی بهتر از ایتالیای تنها در اروپا ندارد و به چین نگاه کنید که به تنهایی برای مبارزه با کرونا ادامه مسیر داده است و به کشورهای اروپایی نگاه کنید که به رغم وجود شینگن، هر کدام در قالب سیاست های ملی داخلی و نه اروپایی، مرزهای خود را به روی کشورهای دیگر بسته اند... بالاخره به ایران نگاه کنید که نه تنها آمریکا حاضر نشد تحریم های اقتصادی خود برای کمک به تلاش ایران جهت مبارزه با کرونا را لغو کند که حتی تشدید تحریم ها را نیز إعمال کرد. به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بنگرید که در دوره رشد و شیوع کرونا در کشورمان گامی برای لغو یکجانبه تحریم های آمریکا علیه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار