ایرنا - تبریز - نوغان داری پروش کرم ابریشم به منظور تولید ابریشم است. استحصال ابریشم از کرم و درخت توت صنعتی قدمتی ۶۰۰ ساله در شهرستان اسکو آذربایجان شرقی دارد که تمامی مراحل آن شامل پرورش کرم و تولید نخ ابریشم، تا چاپ طرح روی پارچه و روسری به صورت یک جا انجام می شود.
سرخط اخبار