وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در دیدار هیأت رئیسه کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و کانون پیشکسوتان با وزیر کار، نمایندگان بازنشستگان بر ضرورت تأمل در تصویب افزایش حقوق سال جاری در شورایعالی کار تأیید کردند که مورد تأیید وزیرکار نیز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، صفحه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتر با انتشار پیامی نوشت:
" حقوق بازنشستگان در سال جاری افزایش می یابد.
در دیدار هیأت رئیسه کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و کانون پیشکسوتان با وزیر کار، نمایندگان بازنشستگان بر ضرورت تأمل در تصویب افزایش حقوق سال جاری در شورایعالی کار تأیید کردند که مورد تأیید شریعتمداری نیز قرار گرفت."

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری