زینی وند با اشاره به سرمازدگی محصولات کشاورزی گفت: برای جبران خسارت وارده ناشی از سرما زدگی به کشاورزان جنوب کرمان تمام توانمان را به کار می گیریم.

به گزارش خبرنگار از ، علی زینی وند استاندار کرمان در سفر یک روزه به جیرفت و عنبرآباد در جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: خدمات زیادی در جنوب کرمان برای رشد و آبادانی انجام شده است و آینده منطقه جنوب کرمان خیلی خوب پیش بینی می شود.
او افزود: کشاورزی جنوب کرمان نیاز به تحول و توسعه بیشتری دارد، صنایع تبدیلی در این منطقه باید گسترش پیدا کنند و ارزش افزوده محصولات کشاورزی باید افزایش یابند.
زینی وند تصریح کرد: معادن ارزشمند بسیار غنی در جنوب وجود دارند که به همین واسطه جنوب کرمان می تواند به منطقه مهاجر پذیر تبدیل شود.
خبر درحال تکمیل است...

سرخط اخبار