۶۰ اتوبوس خط واحد ناوگان اتوبوس رانی عمومی شهر بجنورد همه روزه برای جلوگیری از شیوع ویروس و بیماری های واگیردار توسط پرسنل این سازمان ضدعفونی می شوند.
سرخط اخبار