روز طبیعت در سال ۱۳۹۹ در پایتخت برخلاف سال های گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران با ممنوعیت حضور مردم در پارک ها به خلوتی گذشت و خبری از سیزده بدر شلوغ و پرتردد نبود.
سرخط اخبار