مثالی جالب برای درک مفهوم مقاومت

جهان نیوز پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۱
مثال جالب کوشکی در برنامه ثریا در مورد مقاومت.

دریافت فیلم

سرخط اخبار