طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، همچنان یک سوم کارکنان در محل کار حاضر و بقیه دورکاری کرده یا به مرخصی می روند و مرخصی آنها جزو مرخصی استحقاقی محسوب نمی شود.

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه ای اعلام شد، بخشنامه نحوه حضور کارمندان در ادارات، بانک ها و بیمه ها تا ۲۰ فروردین ۹۹ تمدید شد.
همچنان یک سوم کارکنان در محل کار حاضر و بقیه دورکاری کرده یا به مرخصی می روند و مرخصی آنها جزو مرخصی استحقاقی محسوب نمی شود.

سرخط اخبار