دبیرستاد تنظیم بازار گفت: بر اساس بررسی ها در ستاد تنظیم بازار، کمتر از یک هفته دیگر، مرغ به قیمت قبل باز می گردد.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عباس قبادی، درباره علت نابسامانی قیمت مرغ افزود: گزارشی که همکاران وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار دادند این بود که در مقطع مهر ماه جوجه ریزی به اندازه کافی انجام نشده است که دلایل خاص خود را دارد که باید از وزارت جهاد آن را جویا شوید.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاوری در آن مقطع باید 115 تا 120 میلیون قطعه جوجه ریزی می شد گفت: این عدد به حدود 90 میلیون قطعه رسید.
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: نتیجه این گپی که به وجود آمد و جوجه ریزی انجام نشد، وضع فعلی بازار است.
وی افزود: فضای عمومی و روانی که در بازار وجود دارد، به این نابسامانی قیمت دامن می زند.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: همکاران وزارت جهاد کشاورزی باید درباره برنامه این وزارتخانه درباره تولید گوشت مرغ در ماه های آینده توضیح دهند.
وی درباره اینکه چرا این مشکل همه ساله برای کالا های مختلف اتفاق می افتد و کالایی کمیاب می شود افزود: همه این برنامه ها به روز، هفته و سال به ستاد تنظیم بازار داده می شود، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز درد دل های خود را دارند.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: بر اساس برنامه ای که به وزارت جهاد کشاورزی داده شد قرار بود که 110 تا 120 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود، اما به علت اینکه واردات نهاده های دامی براساس برنامه و به علت مشکل تحریم ها، به کشور وارد نشد و در مقطعی که جوجه ریزی انجام شد واردات این نهاده ها، به موقع به کشور انجام نشد و مرغداران اطمینان نکردند که آن میزان جوجه ریزی را انجام دهند.
وی افزود: جوجه یک موجود زنده است و نیاز به غذا دارد و نمی تواند معطل نهاده ها ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار