مساجد و مدارس دینی از بافت های اصلی بازار سنتی و بزرگ تبریز هستند.
مساجد و مدارس دینی از بافت های اصلی بازار های سنتی ایران به شمار می روند. کمتر بازاری را در ایران می توان یافت که دارای این دو مولفه نباشد، بازار تبریز نیز از این قاعده مستثنی نیست، در بازار تبریز تعداد زیادی مسجد و مدرسه دینی وجود دارد.
مسجد جامع تبریز، مسجد سید علی آقا، مسجد صادقیه، مسجد شصت ستون، مسجد مقبره و… از جمله این مساجد هستند.
مسجد جامعی در قلب بازار تبریز
مسجد جامع تبریز که در کتاب های تاریخی ازآن به عنوان «جامع کبیر» نیز نام برده شده به عبارتی بازار گرداگرد آن شکل گرفته است. قدیمی ترین بخش این مسجد، شبستان وسیعی است که از طاق و گنبدهایی بر فراز ستون های هشت گوش آجری تشکیل شده که زینت بخش آن، گچ بری های ظریف و هنرمندانه دوره روادیان (مقارن سلجوقیان) است. مسجد جامع در دوره ایلخانان مغول مورد توجه و تعمیر بوده و بخش هایی به آن افزوده شده است، محراب رفیع گچ بری باقیمانده فعلی یادگار آن دوره می باشد.
در دوره حکومت آق قویونلویان در آذربایجان، گنبدی رفیع مزین به انواع کاشی کاری معرق به وسیله سلجوق شاه بیگم همسر اوزون حسن در بخش شمالی آن احداث شده که هنوز هم پایه ها و گوشه هایی از کاشی کاری های آن باقیمانده است.
در زلزله سال ۱۱۹۳ هجری قمری که بسیاری از بناهای تبریز آسیب دید، این مسجد نیز از خرابی مصون نماند. مسجد فعلی با پایه های متین پوشش طاق و چشمه بعد از زلزله در اوایل حکومت قاجار و توسط حسینقلی خان دنبلی حاکم وقت بنا شده که از آثار خوب قاجاری می باشد.
مسجد حسن پادشاه
مسجد حسن پادشاه از دیگر مساجد بازار تبریز است، این مسجد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار