به گزارش خبرنگار مهر ، وزیر کشور ظهر امروز پنجشنبه جهت بازدید از مرز بین المللی مهران وارد فرودگاه شهدای ایلام شد.
در این سفر وزیر راه و شهرسازی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور همراه روسای کمیته های ستاد مرکزی اربعین، وزیر کشور را همراهی می کنند.
وزیر کشور پس از بازدید از پایانه مرزی مهران در نشست ستاد اربعین استان حضور می یابد و در جریان آخرین گزارشات و اقدامات اربعین در استان ایلام قرار می گیرد.

سرخط اخبار