گزارش تصویری نمایش "بیوه سیاه، بیوه سفید"

گیتی آنلاین چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۵
نمایش "بیوه سیاه، بیوه سفید" نوشته مژگان خالقی و به کارگردانی حسن جودکی از 16 اردیبهشت ماه 1398 تا 13 خرداد ماه 1398، ساعت 22 در سالن شماره یک عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه می رود. گیتی آنلاین/ عکاس: مریم جعفری

نمایش "بیوه سیاه، بیوه سفید" نوشته مژگان خالقی و به کارگردانی حسن جودکی و با بازی مژگان خالقی از 16 اردیبهشت ماه 1398 تا 13 خرداد ماه 1398، ساعت 22 در سالن شماره یک عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه می رود.
گیتی آنلاین/ عکاس: مریم جعفری