رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای هیات مدیره ی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه اکنون شرایط کشور به دلیل اعمال تحریم ها متفاوت است، گفت: تغییر تعرفه ها را به مسئولان کشور توصیه نمی کنم و افزایش تعرفه ها مطلوب نیست .

به گزارش سیتنا، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ی شرکت مخابرات ایران، شنبه، 18 آبان ماه طی دیدار با دکترعلی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه کردند.
بنابراین گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با بیان اینکه بهتر است در شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر و افزایش تعرفه ها اعم از مالیات و عوارضی که به خدمات تعلق می گیرد، آرام تر صورت گیرد، گفت: شرایط کشور به دلیل اعمال تحریم ها متفاوت است لذا به مسئولان تغییر تعرفه ها را توصیه نمی کنم و افزایش تعرفه ها مطلوب نیست .
وی خطاب به هیات مدیره ی شرکت مخابرات ایران، بیان کرد: شرکت مخابرات صرفا بخش خصوصی محسوب نمی شود و مدیران آن، مدیران حاکمیتی هستند، لذا بهتر است بنابر اقتضائات کنونی، در خصوص افزایش تعرفه ها تامل کنید.
در ادامه این دیدار، مهدی صفری رئیس، مجید صدری مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات در این جلسه گزارشی درخصوص هزینه ها، سرمایه گذاری ها و برنامه های پیش روی شرکت مخابرات ارائه کردند.
پایان پیام

سرخط اخبار