آئین آغاز سال تحصیلی دانشگاه های شهید رجایی و فرهنگیان با حضور وزیر آموزش وپرورش در دانشگاه شهید رجایی برگزار شد.
سرخط اخبار