بازنشستگان فرهنگی که در سال گذشته بازنشسته شدند خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت و اعمال رتبه بندی شدند.

خبرگزاری فارس گروه آموزش و پرورش: این روزها بازنشستگان آموزش و پرورش به ویژه افرادی که سال گذشته بازنشسته شدند، گلایه های زیادی دارند؛ گلایه هایی درباره اینکه چرا پاداش پایان خدمت شان هنوز پرداخت نشده است و اینکه چرا به رغم آنکه برخی از آنها اول مهر بازنشسته شدند و اول مهر هم آغاز اجرای رتبه بندی است اما آنها مشمول رتبه بندی نشده اند.
 این گلایه ها بارها و بارها مطرح شده است اما چون این گروه از بازنشستگان پاسخی نگرفته اند، به سراغ وزارت آموزش و پرورش آمدند؛ امروز تعدادی از این بازنشستگان فرهنگی در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و با سردادن شعارهایی چون «ما پیروان ولایت، خواهان اجرای عدالت»، «عدم اجرای رتبه بندی اول مهر 98 =تبعیض و بی عدالتی» و «ما بازنشستگان اول مهر 98 خواهان بهره مندی از مزایای رتبه بندی هستیم» خواستار پیگیری مشکلاتشان شدند.
یکی از این فرهنگیان بازنشسته به خبرنگار فارس گفت: «بنده اول مهر 98 بازنشسته شده ام و رتبه بندی معلمان در سال 98 از اول مهر اجرا شد، چرا امکان استفاده بنده از رتبه بندی نیست».
وی ادامه داد: «آموزش و پرورش می گوید شما بازنشسته نیمه اول سال هستید؛ اگر ما بازنشسته نیمه اول سال هستیم باید بازنشستگی ما 31 شهریور می بود نه اول مهر؛ مگر اول مهر جزو نیمه دوم محسوب نمی شود؟».
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 21 تیر امسال در اولین برنامه گفت وگو بر مدار تحول و بهبود یادگیری که با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیران کل استانی و روسای۷۶۰گانه مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور و در فضای مجازی بر بستر شبکه شاد برگزار شد، اظهار کرد: «ما مقید هستیم و فرهنگیان نیز مطلع باشند ان ...

سرخط اخبار