با وجود شیوع ویروس کرونا، حال و هوای این روزهای شهر تغییر کرده. گویی سبک زندگی مردم عوض شده. ماسک، دستکش و شیلد بخشی از وسایل روزمره و حیاتی مردم به حساب می آید. بعضا در پاره ی اوقات خیابان ها خلوت تر و مردم محتاط تر شده اند. این نوع زندگی دیگر در وجود مردم نهادینه شده و حداقل تا از بین رفتن و نابودی ویروس کرونا شهروندان با این الزام خود خواسته همراه هستند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری