بندرعباس - ایرنا - مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان روز چهارشنبه با حضور درایرنا با رییس وخبرنگاران ایرنا استان به گفت وگو نشست.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار