پایان رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ با شلیک موفقیت آمیز باور ۳۷۳ و کشف اهداف پروازی توسط رادار های قدیر، مراقب و بشیر پنجشنبه اول آبان ۱۳۹۹ برگزار شد.
سرخط اخبار