ساعت 24-گری کوهن، مشاور اقتصادی سابق کاخ سفید و مدیر گلدمن ساکس می گوید: آمریکا در رکود اقتصادی ای قرار دارد که چندین تریلیون دلار خسارت خواهد زد و باعث می شود نرخ بیکاری سر به فلک خواهد بگذارد.

گری کوهن، مشاور اقتصادی سابق کاخ سفید و مدیر گلدمن ساکس می گوید: آمریکا در رکود اقتصادی ای قرار دارد که چندین تریلیون دلار خسارت خواهد زد و باعث می شود نرخ بیکاری سر به فلک خواهد بگذارد.
مدیر سابق انجمن ملی اقتصاد در دولت ترامپ گفت: در حالی که بازارها به شدت متلاطم هستند و شرکت های موجی از اخراج نیروها را آغاز کرده اند، به سختی می توان در مورد آن چه در حال روی دادن است یک ژست خوش بینانه اتخاذ کرد.
کوهن گفت: ما در رکود به سر می بریم و من نمی خواهم به شما بگویم که ما در رکود نیستیم. شما نمی توانید مصرف کنندگان را از اقتصاد آمریکا جدا کنید و بگوید ما در رکود نیستیم. نرخ بیکاری به زودی سر به فلک خواهد کشید.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار