نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین،عادی سازی روابط امارات عربی متحده و بحرین با رژیم صهیونیستی را به مثابه خنجر خیانتی به پشت ملت فلسطین دانست.

آقای ناصر ابوشریف در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با ارزیابی اقدام سران امارات و بحرین در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، گفت: البته، خیانت امارات و بحرین، مسئله جدیدی نیست بلکه خیانتی ادامه دار است و کل این رژیم های موجود در منطقه برای بازسازی رژیم صهیونیستی تلاش می کنند.
وی افزود: تشکیل این حکومت ها ناشی از تصمیمات کشور های غربی استعمارگر بوده که رژیم اشغالگر صهیونیستی را به عنوان پایگاهی پیشرفته برای غرب در منطقه و مانعی برای هرگونه استقلال امت اسلامی و نیز به عنوان مانع ایجاد وحدت در امت اسلامی ایجاد کردند.
آقای ابوشریف، این رژیم ها را از بدو تاسیس، عضو موتلف کشور های بزرگ استعمارگر دانست و تصریح کرد: این ها ابتدا با انگلیس و امریکا ارتباط داشتند بنابراین بخشی از ائتلاف امریکایی - صهیونیستی هستند و هم پیمان بودند پس اتفاق جدیدی روی نداده است.
وی افزود: تنها اتفاق جدیدی که رخ داده، آشکار شدن این روابط است وگرنه، هماهنگی آنان با رژیم صهیونیستی و روابط امنیتی و اقتصادی با این رژیم جعلی، سابق بر این هم به طور مخفیانه برقرار بود و اکنون در مرحله پیشرفته این روابط و اعلام و علنی کردن آن قرار داریم.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین، علنی کردن روابط امارات و بحرین با رژیم کودک کش صهیونیستی را با هدف خدمت به منافع انتخاباتی امریکا و نیز خدمت به نتانیاهو برای برون رفت از شکست های اقتصادی این رژیم و رهایی وی از اتهامات فساد دانست.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار