اولین فراخوان مقاله با موضوع" عملیات روانی"

لوگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران . سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ساعت ۱۳:۵
گروه ناجا- مدیر مرکز عملیات روانی اداره اجتماعی یگان های ویژه ناجا از اولین فراخوان مقاله با موضوع "عملیات روانی" در سطح این یگان خبر داد.

ستواندوم "صادق زمانی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، با بیان اینکه مقوله عملیات روانی یکی از راهبردهای اصلی و مهم در یگان های ویژه محسوب می شود اظهار کرد: امروز دشمنان سعی دارند تا از طریق فضای مجازی و جوسازی، کشور را نا امن جلوه دهند و با تفرقه افکنی بین مردم و مسئولان اختلاف و فاصله ایجاد کنند؛ آشنایی با تاکتیک ها و تکنیک های دشمنان با توجه به تغییر ماهیت شان در راس امور و در اولویت یگان های ویژه قرار گرفته است، در همین راستا اولین فراخوان مقاله با موضوع عملیات روانی در سطح یگان های ویژه برگزار خواهد شد.
وی ضمن تشریح اهداف این فراخوان گفت: با توجه به اهمیت موضوع عملیات روانی این فراخوان با اهداف ذیل برگزار خواهد شد:
1- تنویر افکار عمومی و عملیات روانی در حوزه پلیس؛
2-تقویت دانش علمی فرماندهان و مدیران در حوزه کارکرد خدمات ناجا؛
3-تولید و نشر دانش در حوزه استفاده از فرصت ها و آسیب شناسی مجازی؛
4-تشویق و ترغیب کلیه دست اندرکاران افکار عمومی و عملیات روانی به پژوهش های علمی و پژوهشی.
مدیر مرکز عملیات روانی اداره اجتماعی یگان های ویژه ناجا با اشاره به محورهای برگزاری این فراخوان ادامه داد: محورهای اولین فراخوان مقاله عملیات روانی در 6 بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
1-مبانی و قالب های فکری عملیات روانی در یگان ویژه؛
2-فنون و شیوه های عملیات روانی در اغتشاشات؛
3-ارائه راهکارهای نوین در حوزه افکار عمومی و عملیات روانی در فضای مجازی؛
4-تولید محتوای علمی برای تبیین و نشر اندیشه های مرتبط مسائل و پدیده های اجتماعی؛
5-شناخت آسیب ها و چالش های پیش رو در حوزه امنیتی، انتظامی و...؛
6-نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی و اجرا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.