به گزارش معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، این برنامه برای حمایت از تجاری سازی تعدادی از محصولاتی که توسط شرکت های دانش بنیانی، به تازگی در لبه تجاری سازی قرار گرفته اند تنظیم شده است.
بر اساس مفاد این برنامه، در صورتی که یک شرکت دانش بنیان قراردادی با یک کارفرما منعقد کرده باشد تا محصول فناورانه با قابلیت دانش بنیان شدن را به تولید برسانند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محصول جدید را از نظر فنی ارزیابی می کند.
در صورت دارا بودن شرایط، این قرارداد برای دریافت تسهیلات به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شود، در این برنامه اولویت با تسهیلات سفارش ساخت است که نرخ سود آن ۹ درصد است.
بر اساس برنامه تدوین شده، فرایند اعطای تسهیلات در این حوزه، دو مرحله ای است، در مرحله اول ارزیابی دانش بنیانی محصول جدید توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود و در مرحله دوم، ارزیابی تسهیلات و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می گیرد.
یکی از پیش نیازهای برخورداری از تسهیلات و حمایت های این طرح، این است که شرکت متقاضی برخورداری از تسهیلات، در مرحله درخواست وام، به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شده باشد.
همچنین محصول جدید باید به لحاظ فناوری، با یکی از محصولات تاییدشده قبلی شرکت، مشابهت داشته و یا ارتقاءیافته آن باشد. این مسئله از سوی مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارزیابی می­ شود.
بر اساس توافقات صورت گرفته، تسهیلات سفارش ساخت تا سقف ۸۰% مبلغ قرارداد به شرکت دانش بنیان تخصیص می یابد، باقیمانده مبلغ قرارداد که ۲۰ درصد است نیز باید توسط بهره بردار و کارفرما تامین شود.
یکی از ویژگی های ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار