ایرنا - قم - طرح فاصله گذاری اجتماعی در ورودی های هشت گانه استان قم به صورت جدی در حال انجام است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری