تقدیم استوار نامه سفیر جدید تاجیکستان به دکتر روحانی

ریاست جمهوری دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۲
سرخط اخبار